کوپلینگ KB سایز 250

کوپلینگ KB سایز 250

کوپلینگ KB یکی از انواع قطعات جانبی در صنعت پمپ سازی می باشد که دارای بدنه ی چدنی خاکستری می باشد. این نوع از

کوپلینگ دارای حالت پنجره ای شکلی می باشد که به دلیل طول کمتری که دارد نسبت به سایر انواع از کاربرد بالاتری برخوردار است.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 250 

( یک محصول وجود دارد. )