کوپلینگ KB سایز 225

کوپلینگ KB سایز 225

کوپلنگ ها یکی از انواع قطعات جانبی پمپ سازی در صنعت می باشد که در انواع مختلفی به کار برده می شود. kb یکی از این انواع می باشد 

که از جنس بدنه ی چدنی خاکستری ساخته می شود و به دلیل طول کمتری که دارند کاربرد بیشتری در این زمینه دارند.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 225 

( یک محصول وجود دارد. )