کوپلینگ KB سایز 200

کوپلینگ KB سایز 200

کوپلینگ ها قطعات جانبی ای به شمار می روند که در صنعت پمپ سازی به کار گرفته می شوند و دارای انواع مختلفی می باشند. کوپلینگ kb

یکی از این انواع می باشد که به دلیل طول کمتری که دارد در این صنعت بیشترین کاربرد را دارد. معمولا جنس بدنه ی این محصول از چدنی خاکستری

می باشد.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 200 

( یک محصول وجود دارد. )