کوپلینگ KB سایز 180

کوپلینگ KB سایز 180

کوپلینگ ها در انواع مختلفی در صنعت پمپ سازی کاربرد دارند که یکی از این انواع kb ها می باشند که از بدنه ی خاکستری چدنی ساخته شده اند.

کوپلینگ های نوع kb به صورت پنجره ای می باشند که به دلیل طول کمتری که دارند کاربرد بیشتری نسبت به سایر انواع خود دارند.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 180 

( یک محصول وجود دارد. )