کوپلینگ KB سایز 160

کوپلینگ KB سایز 160

کوپلینگ ها دارای انواع مختلفی می باشد که نوع kb یکی از این انواع می باشد که نسبت به سایرانواع از کاربرد بیشتری برخوردار می باشد.

کوپلینگ ها معمولا در صنعت پمپ سازی به کار گرفته می شوند که به دلیل طول کمتری که دارند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 160 

( یک محصول وجود دارد. )