کوپلینگ KB سایز 140

کوپلینگ KB سایز 140

کوپلینگ ها در انواع مختلفی در صنعت ساخته می شوند چرا که کاربردهایی متفاوت از همدیگر دارند. kb یکی از انواع آن ها می باشد

که از بدنه ی چدنی خاکستری ساخته شده است. معمولا این محصول به دلیل طول کمتری که دارد بیشتر از سایر انواع خود کاربرد دارد.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 140 

( یک محصول وجود دارد. )