کوپلینگ KB سایز 125

کوپلینگ KB سایز 125

کوپلینگ ها در صنعت ساخت و تولید پمپ سازی بسیار کاربرد دارند که در انواع مختلفی به تولید می رسند که KB ها یکی از این انواع می باشد. کوپلینگ ها از

بدنه ی چدنی خاکستری ساخته شده است که به دلیل طول کمتری که دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 125 

( یک محصول وجود دارد. )