کوپلینگ KB سایز 110

کوپلینگ KB سایز 110

کوپلینگ نوعی از قطعات جانبی صنعتی می باشد که در انواع مختلفی برای استفاده در صنعت پمپ سازی تولید می شود. این قطعه در انواع مختلفی چون KB ها در صنعت کاربرد دارد

که این نوع از کوپلینگ به دلیل برخورداری از طول کمتر ، کاربرد بیشتری نیز دارد.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 110 

( یک محصول وجود دارد. )