کوپلینگ KB سایز 95

کوپلینگ KB سایز 95

کوپلینگ یکی از انواع قطعات جانبی در صنعت پمپ سازی و ... می باشد که در صنعت با انواع مختلفی چون KB ها به تولید می رسد. این نمونه معمولا

از جنس چدنی خاکستری ساخته می شود.این محصول طول کمتری دارد و به همین جهت کاربرد بیشتری از سایر انوع خود دارد.

کوپلینگ KB سایز 95 

( یک محصول وجود دارد. )