کوپلینگ KB سایز 80

کوپلینگ KB سایز 80

کوپلینگ ها به عنوان یک قطعه جانبی در صنعت پمپ سازی و ... به کار می روند که نوع KB یکی از این انواع می باشد که با جنس بدنه ی چدنی ساخته می شود

و به دلیل طول کمتری که دارد  نسبت به نمونه های دیگر از کاربرد بالایی نیز برخوردار است.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 80 

( یک محصول وجود دارد. )