کوپلینگ KB سایز 68

کوپلینگ KB سایز 68

کوپلینگ کا بی یکی از انواع این محصول می باشد که در صنعت پمپ سازی و ... کاربرد داشته و به دلیل ساختار طولی کمتری که دارد بیشتر از سایر انواع خود کاربرد دارد  و معمولا از جنس چدن خاکستری ساخته می شود.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 68 

( یک محصول وجود دارد. )