کوپلینگ HRC سایز 27.5

کوپلینگ HRC سایز 27.5

کوپلینگ ها یکی از تجهیزات جانبی ماشین آلات صنعتی که برای کارکردشان به موتور نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع فلزی و لاستیکی در دسترس می باشد.

HRC

کوپلینگ HRC سایز 27.5 

( یک محصول وجود دارد. )