کوپلینگ HRC سایز 17.5

کوپلینگ HRC سایز 17.5

کوپلینگ ها در انواع مختلفی در صنعت تولید ماشین آلات صنعتی به کار می روند که سایزهای مختلفی دارند و در این فروشگاه عرضه می شوند.

hrc

کوپلینگ HRC سایز 17.5 

( یک محصول وجود دارد. )