کوپلینگ HRC سایز 14.5

کوپلینگ HRC سایز 14.5

کوپلینگ ها یکی از انواع تجهیزات جانبی می باشد که به عنوان اتصال دهنده دو محور به یکدیگر در دو نوع لاستیکی و فلزی به کار می رود.

HRC

کوپلینگ HRC سایز 14.5 

( یک محصول وجود دارد. )