کوپلینگ HRC سایز 12.5

کوپلینگ HRC سایز 12.5

این نوع از محصول در انواع سایزهای مختلفی در این فروشگاه به فروش می رسد که در دونوع فلزی و لاستیکی قابلیت تولید دارد. 

کوپلینگ HRC یکی از این انواع می باشد.

HRC

کوپلینگ HRC سایز 12.5 

( یک محصول وجود دارد. )