کوپلینگ HRC سایز 10.5

کوپلینگ HRC سایز 10.5

کوپلینگ ها در انواع مختلفی چون HRC در صنعت به کار گرفته می شوند که سایزهای مختلفی دارند و در دو نوع لاستیکی و فلزی به کار می روند.

HRC

کوپلینگ HRC سایز 10.5 

( یک محصول وجود دارد. )