کوپلینگ HRC سایز 8.5

کوپلینگ HRC سایز 8.5

یکی از انواع کوپلینگ ها می باشد که در صنعت به عنوان متصل کننده دو محور به یکدیگر به کار می روند. این نوع از کوپلینگ ها در دو نوع فلزی و لاستیکی تولید می شوند.

HRC

کوپلینگ HRC سایز 8.5 

( یک محصول وجود دارد. )