کوپلینگ HRC سایز 6.5

کوپلینگ HRC سایز 6.5

کوپلینگ ها در دو نوع فلزی و لاستیکی ساخته می شوند که یکی از تجهیزات صنعتی به حساب می آیند که از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

درواقع کوپلینگ ها وظیفه ی اتصال دو محور را به یکدیگر دارند که حاصل آن انتقال نیروها به این محورها می باشد ، بدون اینکه اتصال مستقیمی

بین آن ها برقرار شود .

HRC

کوپلینگ HRC سایز 6.5 

( یک محصول وجود دارد. )