کوپلینگ HRC

کوپلینگ HRC

کوپلینگ ها یکی از تجهیزات صنعتی مورد استفاده در ساخت و تولید ماشین آلات می باشد. یکی از این انواع نوع HRC می باشد که به دو صورت فلزی و لاستیکی 

ساخته می شود و برای اتصال دو محور به یکدیگر به کار می رود.

HRC

کوپلینگ HRC 

( 8 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • کوپلینگ HRC سایز 6.5

  کوپلینگ HRC سایز 6.5

  کوپلینگ ها در دو نوع فلزی و لاستیکی ساخته می شوند که یکی از تجهیزات صنعتی به حساب می آیند که از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

  درواقع کوپلینگ ها وظیفه ی اتصال دو محور را به یکدیگر دارند که حاصل آن انتقال نیروها به این محورها می باشد ، بدون اینکه اتصال مستقیمی

  بین آن ها برقرار شود .

  HRC

 • کوپلینگ HRC سایز 8.5

  کوپلینگ HRC سایز 8.5

  یکی از انواع کوپلینگ ها می باشد که در صنعت به عنوان متصل کننده دو محور به یکدیگر به کار می روند. این نوع از کوپلینگ ها در دو نوع فلزی و لاستیکی تولید می شوند.

  HRC

 • کوپلینگ HRC سایز 10.5

  کوپلینگ HRC سایز 10.5

  کوپلینگ ها در انواع مختلفی چون HRC در صنعت به کار گرفته می شوند که سایزهای مختلفی دارند و در دو نوع لاستیکی و فلزی به کار می روند.

  HRC

 • کوپلینگ HRC سایز 12.5

  کوپلینگ HRC سایز 12.5

  این نوع از محصول در انواع سایزهای مختلفی در این فروشگاه به فروش می رسد که در دونوع فلزی و لاستیکی قابلیت تولید دارد. 

  کوپلینگ HRC یکی از این انواع می باشد.

  HRC

 • کوپلینگ HRC سایز 14.5

  کوپلینگ HRC سایز 14.5

  کوپلینگ ها یکی از انواع تجهیزات جانبی می باشد که به عنوان اتصال دهنده دو محور به یکدیگر در دو نوع لاستیکی و فلزی به کار می رود.

  HRC

 • کوپلینگ HRC سایز 17.5

  کوپلینگ HRC سایز 17.5

  کوپلینگ ها در انواع مختلفی در صنعت تولید ماشین آلات صنعتی به کار می روند که سایزهای مختلفی دارند و در این فروشگاه عرضه می شوند.

  hrc

 • کوپلینگ HRC سایز 21.5

  کوپلینگ HRC سایز 21.5 

  کوپلینگ ها در انواع سایزهای مختلفی به عنوان اتصال دهنده دو محور به یکدیگر به کار می روند که به دو شکل فلزی و لاستیکی به تولید می رسند

  HRC

 • کوپلینگ HRC سایز 27.5

  کوپلینگ HRC سایز 27.5

  کوپلینگ ها یکی از تجهیزات جانبی ماشین آلات صنعتی که برای کارکردشان به موتور نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع فلزی و لاستیکی در دسترس می باشد.

  HRC