یاتاقان UCPA

یاتاقان UCPA

یاتاقان ها در انواع مختلفی در صنعت ساخت و تولید دستگاه های نوارنقاله به کار گرفته می شوند که تمامی آن ها در سایزهای مختلفی تولید می شوند که از لحاظ 

ظاهری یکسان می باشند ولی در اندازه ی قطر شافت و ارتفاع لوله با یکدیگر متفاوت می باشند.

یاتاقان ها در اصل به عنوان یک تکیه گاه برای عضو هرزگرد سیستم های انتقال به کار می روند.

یاتاقان UCPA

یاتاقان UCPA 

( 18 محصول وجود دارد )
در صفحه