قالب بلوک زن خودرویی نمادار

قالب بلوک زن خودرویی نمادار

قالب های بلوک زن که مهم ترین بخش دستگاه را تشکیل می دهند  و به صورت 4 تایی و 5 تایی و نیز در انواع مختلفی وجود دارند که به طور جداگانه علاوه بر آن قالب اصلی

ای که برروی دستگاه  نصب شده است در ابعاد دلخواه مشتری ساخته می شوند. 

قالب بلوک زن خودرویی نمادار 

( 12 محصول وجود دارد )