قالب بلوک زن خودرویی ساده

قالب بلوک زن خودرویی ساده

قالب های بلوک زن که مهم ترین بخش دستگاه را تشکیل می دهند  و به صورت 4 تایی و 5 تایی و نیز در انواع مختلفی وجود دارند که به طور جداگانه علاوه بر قالب اصلی

دستگاه که برروی آن نصب شده است در ابعاد دلخواه مشتری ساخته می شوند.

قالب بلوک زن خودرویی ساده 

( 12 محصول وجود دارد )