قالب بلوک زن دستی نمادار

قالب بلوک زن دستی نمادار

قالب های بلوک زن که مهم ترین بخش دستگاه را تشکیل می دهند در انواع مختلفی وجود دارند که به طور جداگانه علاوه بر قالب اصلی

دستگاه که برروی آن نصب شده است در ابعاد دلخواه مشتری ساخته می شوند. قالب بلوک زن دستی نمادار در این بخش خدمتتان عرضه می شود.

قالب بلوک زن دستی نمادار 

( 12 محصول وجود دارد )