قالب بلوک زن دستی ساده

قالب بلوک زن دستی ساده

قالب های بلوک زن که مهم ترین بخش دستگاه را تشکیل می دهند در انواع مختلفی وجود دارند که به طور جداگانه علاوه بر قالب اصلی

دستگاه که برروی آن نصب شده است در ابعاد دلخواه مشتری ساخته می شوند.

قالب بلوک زن دستی ساده 

( 12 محصول وجود دارد )