چرخ های پلی یورتان داربستی و کمک فنر دار 

( 6 محصول وجود دارد )