یک تن

یک تن

جرثقیل های دستی در چندین نوع مختلف به تولید می رسند که نوع زنجیری ویتال یکی از این انواع می باشد که در ظرفیت های 

مختلفی به تولید می رسند . این نوع از محصول ساخت کشور ژاپن می باشد که ظرفیت یک تنی این محصول دارای قابلیت لیفتینگ تا 

حدود 1.5 تنی می باشد که به طور حتم یک تنی را تضمین می کند . 

یک تن

یک تن 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )