یاتاقان UCFL-204

( UL-04 )

یاتاقان UCFL-204

یاتاقان ها در انواع مختلفی چون یو سی اف ال در انواع سایزهای مختلفی در فروشگاه صنعتگری به فروش می رسد.

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 5

0 تومان بدون مالیات.

در انبار موجود نیست

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


یاتاقان UCFL-204

یاتاقان ها به عنوان عضو کوچکی از سیستم های انتقال نقشی اساسی را در این دستگاه ها ایفا می کنند که در انواع مختلفی چون یو سی اف ال ها

در انواع سایزهای مختلف نسبتب ه کاربرد آن ها تولید و استفاده می شوند. این یاتاقان ها به عنوان تکیه گاهی برای ثابت نگهداشتن عضو چرخنده

سیستم های انتقال به کار گرفته می شوند.