هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

لاستیک رولیک قطر 9

لاستیک رولیک قطر 9

لاستیک حلقه ای برای رولیک قطر 9 سانتی متری

0 تومان بدون مالیات.

برای خرید تماس بگیرید!

1000 قلم

لاستیک رولیک قطر 9

لاستیک های حلقه ای که به عنوان ضربه گیر بر روی رولیک ها نصب می شوند و در عرض های مختلفی به

تولید می رسند. ضخامت ، عرض و قطر این حلقه ها بستگی به نوع کار ، حجم کار و سختی موادی داردکه 

قرار است بر روی این لاستیک ها عبور داده شود. 

انواع این لاستیک های رولیک را می توانید از این فروشگاه تهیه نمایید . لاستیک فوق برای رولیک های قطر

9 سانتی متری به کار برده می شود و در تعداد مورد نیاز قابل فروش می باشد.