کاسه الواتور فلزی سایز 30

( 30j )

کاسه الواتور فلزی سایز 30

کاسه الواتور در این سایز برای تسمه  های عرض بزرگ به کار می رود. 

0 تومان بدون مالیات.

برای خرید تماس بگیرید!

1000 قلم

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


کاسه الواتور فلزی سایز 30

کاسه الواتور فلزی در سایزهای مختلفی به تولید می رسد که هر یک از آن ها برای کاربردهای مختلفی به تولید می رسند و 

معمولا نسبت به نوع مواد و نیز دانه بندی های آن ها به تولید می رسند. 

سایز 30 بزرگترین کاسه الواتوری است که در صنعت کاربرد دارد و درواقع می توان گفت که آخرین سایز از قاشقک های 

الواتور تولیدی در صنعت است. مشخصات ابعادی سایز 30 این کاسه ها در بخش زیر ارائه شده است : 

کاسه الواتور سایز 30