هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

کاسه الواتور فلزی سایز 12.5

کاسه الواتور فلزی سایز 12.5

کاسه الواتورهای فلزی را از این سایت در ابعاد دلخواه خود تهیه نمایید. 

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 30

0 تومان بدون مالیات.

برای خرید تماس بگیرید!

1000 قلم

کاسه الواتور فلزی سایز 12.5

کاسه الواترها ی فلی درانواع سایز های مختلفی به تولید می رسند که یکی از این ابعاد ، سایز 12.5 می باشد و 

با مشخصات فنی درج شده در بخش زیر ، در این مجموعه به تولید می رسد. این کاسه ها دارای استانداردهایی

هستند که طبق آن نیز به تولید می رسند و ممکن است با سایز درخواستی مشتری در حد نیم تا یک سانت اختلاف

داشته باشند. 

مشخصات ابعادی کاسه الواتور فلزی سایز 12.5 

کاسه الواتور سایز 12.5